Welkom op de site van de Woon Advies Commissie Helmond
 

De Woon Advies Commissie (WAC) Helmond is een door de gemeente ingestelde locale woonconsumentenorganisatie.

WAC Helmond is ontstaan doordat er na de Tweede Wereldoorlog in rap tempo veel huizen werden gebouwd, die door de hoofdgebruiker, voornamelijk huisvrouwen, als onpraktisch en onhandig werden ervaren. Een aantal van deze vrouwen hebben zich sterk gemaakt om deze onpraktische zaken vooraf te voorkomen door nieuwbouwplannen in een vroeg stadium (schetsplan- en besteksfase) te toetsen aan praktisch gebruik.

Sinds 1966 tracht WAC Helmond adviezen te geven in een zo vroeg mogelijk stadium van het bouwproces. Dit om een optimale woonomgeving en woonsituatie te bewerkstelligen, vanuit de optiek van de (toekomstige) bewoner.

De commissie is een afspiegeling van de maatschappij. Mannen en vrouwen met verschillende achtergronden houden zich bezig met het advieswerk. De Woon Advies Commissie is onafhankelijk van politieke of religieuze groeperingen.