Professioneel/zakelijk

 
 
 
Wat kan de WAC voor de professional betekenen?


De WAC is een kennis- en adviesgroep voor de gebruikskwaliteit van woning en woonomgeving. Al meer dan veertig jaar maakt de WAC zich sterk voor praktisch wonen door het geven van advies over wonen, woningen en woonomgeving.

De WAC verzamelt en verwerkt kennis van ontwikkelingen in de woningmarkt over alle aspecten van bouwen en wonen, gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek naar de ervaringen van bewoners/gebruikers, tot adviezen voor wooncorporaties, architecten en projectontwikkelaars. Daarmee meent zij de gebruikskwaliteit in het voordeel van de woonconsument te kunnen vergroten door de woning en woonomgeving zo praktisch mogelijk in te delen en goed in te richten.

De WAC volgt de actuele ontwikkelingen op het gebied van bouwen en wonen om de kwaliteit van adviseren voortdurend te kunnen verbeteren. Wonen en zorg, wonen en werken, wonen en milieu, wonen en veiligheid en domotica zijn slechts enkele ontwikkelingen die een steeds belangrijkere rol spelen bij de woonconsument.

Naast deze primaire advisering gebruikt de WAC een woongeriefonderzoek waarmee een beeld kan worden gekregen van de tevredenheid van bewoners met betrekking tot de woning, woongebouw en woonomgeving. De informatie die hieruit voortvloeit is van grote waarde bij de ontwikkeling van nieuwe projecten.

Kortom, de praktische adviezen van de WAC kunnen u helpen om uw dienstverlening naar de woonconsument te verbeteren.