WKO 2012
 
 
Woonkwaliteitsonderzoek (WKO) Parc Viverre 2012
 
Algemeen
Mei 2012 is er naar de bewoners van Parc Viverre aan de Mierloseweg in Helmond een brief uitgegaan met het verzoek om de in de enquête gestelde vragen over het woongerief van de twee appartementgebouwen te beantwoorden. Daarop zijn slechts 21 van de 110 enquêtes ingevuld geretourneerd.
Parc Viverre bestaat, zoals gezegd, uit twee appartementengebouwen, die in totaal 75 huur- en 20 koopappartementen omvatten en die zich onderscheiden in 12 verschillende woontypes. Twéé van die types zijn de zogenaamd Fokuswoningen. Deze woningen zijn bedoeld om mensen met beperkingen toch zelfstandig te kunnen laten wonen. Bij de 14 Fokuswoningen hoort een ruimte, die bedoeld is voor de ondersteunde "bemanning” .
De oppervlaktes van de woningen variëren van 85 tot 110m².
 
Ervaringen geënquêteerden
In de enquête zijn vragen gesteld over de woonomgeving, het woongebouw en de woning zelf. Ondanks dat de respons niet erg groot was, zijn er toch significante aandachtspunten naar voren gekomen.
 
Over de woonomgeving is het overgrote deel zeer tevreden. Er zijn voldoende voorzieningen in de buurt. De parkeergelegenheid voor de bewoners zelf is goed geregeld door een eigen parkeergarage onder het gebouw. Ook is er voldoende parkeergelegenheid voor hulpverleners en bezoekers. Een nadeel is de ligging van de appartementsgebouwen: zij zijn gelegen tussen twee drukke verkeerswegen in. Waardoor het oversteken van de weg en spelen in de buurt minder veilig is.
 
Over de verkeersruimten, zoals de entree, lift en trappenhuizen in het woongebouw is men zeer tevreden. Enige aandacht wordt gevraagd voor de gladheid van de galerijen en de vloer van de parkeergarage bij neerslag. De toegangspoort naar de parkeergarage heeft in het verleden niet altijd goed gefunctioneerd en vergt ook nu nog aandacht. Niet alleen vanwege de daardoor ontstane vochtproblemen maar ook door de vermindering van het gevoel van veiligheid.
Ook is men niet altijd tevreden over het onderhoud van de verkeersruimten.
 
De woningen zelf zijn ruim van afmeting. In elke woning is een separaat toilet aanwezig. Ook de doucheruimte wordt als ruim voldoende ervaren.
Jammer is dat niet alle woningen een balkon of loggia hebben. Dat was toentertijd geen eis in het bouwbesluit. Bij sommige woningtypes is het destijds het op tekening vermelde balkon bewust bij de woning gevoegd om het oppervlak te vergroten.
De indeling van de keuken en de afmeting van het aanrecht laat soms te wensen over. Men heeft duidelijk meer behoefte aan meer kastjes.
Ook is er in sommige woningen sprake van een binnenberging die te klein is qua afmeting. Een algemene klacht is het ventilatiesysteem. Volgens de geënquêteerden reageert het systeem niet voldoende bij extremere weersomstandigheden (Warmte/kou). Bij de woningen, die gelegen zijn aan Europaweg, kan je door het verkeerslawaai de ramen niet openzetten. Dus extra ventileren kan bij deze woningen niet.
 
Conclusies
Woongebouw
Waardoor de gladheid op de galerijen wordt veroorzaakt moet nog onderzocht worden. Enerzijds kan dit te maken hebben met het toegepaste materiaal, anderzijds mag je van de bewoners verwachten, dat zij, bijvoorbeeld bij sneeuw of gevallen bladeren, zelf hun deel van de galerij schoonmaken. (het is gebruikelijk, dat je bij je eigen woning ook je stoep schoon houdt).
De toegangspoort van de garage bleek regelmatig open te staan. Deels door mankementen, maar na controle ook doordat bewoners zelf de poort open lieten staan. Dat bevordert het gevoel van veiligheid niet.
Niet iedereen is tevreden over het onderhoud van de verkeersruimten. Of dit in werkelijkheid ook zo is, zal door WoCom onderzocht worden. Wel is geconstateerd dat vervuiling van die verkeersruimten mede wordt veroorzaakt door huisdieren.
 
Woningen
De indeling van de keuken vraagt in toekomstige gebouwen extra aandacht. Wel dienen bewoners zich te realiseren, dat er beperkingen zijn aan de afmeting, inrichting en het budget van een keuken in huurwoningen.
Het toepassen van balkons of loggia’s is weer verplicht. Aandacht zal worden besteed aan plaats, afmeting en bereikbaarheid. Hetzelfde geldt voor de binnenbergingen.
De klachten over het ventilatiesysteem kunnen ook ontstaan, doordat bewoners niet goed weten hoe het systeem werkt en wat zij daarvan kunnen en mogen verwachten. Een duidelijke uitleg over de werking en het onderhoud kan een oplossing zijn voor het probleem.
Ook zal de woningbouwcorporatie onderzoeken of het systeem technische aanpassing behoeft. Een praktische aanbeveling is het toepassen van een extra (hotel-)lichtschakelaar bij de binnenkomst van de woning (voordeur). Deze ontbreekt. Er zit alleen een lichtschakelaar bij de deur van de gang naar de woonkamer.
 
Aanbevelingen
Door extra communicatie met de bewoners kan een deel van de "klachten” worden opgelost. Allereerst door goede uitleg te geven over het gebruik en onderhoud van het ventilatiesysteem, maar ook over de huishoudelijke regels t.a.v. het zelf schoonhouden van de galerijen en de door de bewoners zelf veroorzaakte overlast in de verkeersruimten.
Daar waar het klachten zijn, die door materiaalgebruik zijn ontstaan dan wel technische oorzaken hebben, zullen door de corporatie moeten worden opgepakt.
 
Eindresultaat
Wij als WAC hebben dit woongeriefonderzoek alsmede de gesprekken met de woningcorporatie als zeer positief ervaren. De problemen die uit de enquête naar voren zijn gekomen, zullen worden meegenomen bij de beoordeling van toekomstige bouwplannen.