WOONGERIEFONDERZOEK HUYSDONCK I EN II APRIL/MEI 2009

           

Algemeen

In april 2009 is er door Woningcorporatie WoCom en de Woon Advies Commissie Helmond (WAC) een Woongeriefonderzoek gehouden onder de bewoners van de appartementsgebouwen Huysdonck I en II gelegen aan de Arbergstraat in Helmond.

 

Huysdonck I en IIbestaat uit 47 huurappartementen voor één- en tweepersoonshuishoudens. Vooral geschikt voor bewoners ouder dan 50 jaar. Woningzoekenden vanaf 65 jaar krijgen zelfs voorrang. De woonoppervlakten variëren van 90 tot 125m². de appartementen zijn levensloopbestendig, wat inhoudt dat de woningen zeer toegankelijk en gebruiksvriendelijk zijn.

Huysdonck Iheeft 22 appartementen bestaande uit 4 verschillende types, een hal met lift, een gezamenlijke fietsenberging op het terrein, 12 parkeerplaatsen aan de voorzijde (waarvan 1 invalidenparkeerplaats) en 10 parkeerplaatsen aan de achterzijde.

Huysdonck IIheeft 25 appartementen bestaande ui 4 verschillende types, een hal met lift, een gezamenlijke fietsenberging en 25 parkeerplaatsen aan de achterzijde, waarvan 1 invalidenparkeerplaats.

 

Ervaringen geënquêteerden

In de enquête zijn vragen gesteld over de woonomgeving, het woongebouw en het appartement zelf. Van de bewoners van de 47 appartementen zijn er 33 reacties ontvangen. Dat is een respons van 70%, dat erg hoog is.

Uit de antwoorden is gebleken, dat over het algemeen genomen de bewoners tevreden tot zeer tevreden zijn over de appartementen. Toch zijn er nog wat kanttekeningen te plaatsen en wel de volgende:

 

Wat betreft de woonomgeving is men zeer tevreden over de voorzieningen ten aanzien van winkels, postkantoor, brievenbus, buurthuis, basisschool, medische voorzieningen en parkeergelegenheid. Sportvoorzieningen, crèche/kinderdagverblijf en ontspanningsmogelijkheden voor 12 – 18 jarigen bevinden zich niet in de directe omgeving. De woonomgeving wordt ook als veilig ervaren. De straten en achterpaden zijn goed verlicht. Men kan veilig fietsen of met de bus reizen. Wel voelt men zich ’s avonds en ’s nachts minder veilig dan overdag. Het (beperkte) onderhoud aan de groenvoorziening draagt daar voor een deel aan bij en de angst voor hangjongeren al vormen die nog geen bedreiging. De parkeergelegenheid zou beter geregeld kunnen worden. Bezoek en hulpverleners kunnen hun auto niet altijd in de directe omgeving stallen. Extra fietsenrekken zouden welkom zijn.

 

Over de toegang en de entree van het woongebouwzijn de bewoners zeer positief. De verlichting van zowel de hal als de lift als de trappen zijn prima. De voordeur ligt voldoende beschut. De brievenbussen en het bellentableau zijn goed bereikbaar. Ook is het gebouw goed toegankelijk voor rolstoelbewoners.

Wat wel een punt van aandacht is is het feit dat de bovenste galerij niet overdekt is en daardoor bij regen, sneeuw of ijzel erg glad wordt. Ook zorgt de nattigheid voor een groene aanslag, die de gladheid bevordert.

Over het onderhoud van het woongebouw is men minder te spreken. Slechts de helft van de bewoners is hier tevreden over.

Een gezamenlijke fietsenberging ontbreekt en wordt als een gemis ervaren, omdat de gezamenlijke buitenberging te klein is om alle fietsen te plaatsen. Ook heeft men behoeft om gereedschap en materialen op te kunnen bergen, wat in het appartement zelf niet mogelijk is.

Er zijn een beperkt aantal parkeerplaatsen op eigen (afgesloten) terrein waardoor niet iedereen een eigen parkeerplaats heeft en men op de openbare parkeergelegenheid moet parkeren. De afmeting van de parkeerplaatsen laat te wensen over.

 

Over de appartementen zijn de meningen verdeeld. De situering van de gebouwen zorgt ervoor dat niet alle bewoners  het gevoel hebben dat er voldoende daglicht binnenkomt. In alle appartementen bevindt de enige toilet zich op de badkamer. Slecht bij één type is er een separaat toilet, terwijl daar toch nadrukkelijk de voorkeur naar uit gaat. De geringe afmetingen van de keuken, het aanrecht en de tweede slaapkamer vragen om aandacht bij een volgend ontwerp, evenals de ligging en de afmetingen van de balkons/loggia’s. Verder bieden de binnenbergingen in de appartementen onvoldoende mogelijkheden om er huishoudelijke middelen, zoals een strijkplank of stofzuiger in op te bergen, laat staan koffers  en kerstspullen.

 

Conclusie/Aanbevelingen

Om de veiligheid voor de bewoners te vergroten wordt geadviseerd om de bovenste galerij alsnog te overkappen. 

Het vergroten van de buitenberging dan wel het plaatsen van een extra fietsenberging zal de bewoonbaarheid verbeteren, evenals het goed onderhouden/ schoonmaken van het woongebouw.

Voor wat betreft de woningen wordt geadviseerd om er voor te zorgen dat er een separaat toilet aanwezig is en de afmetingen van de ruimtes (keuken, tweede slaapkamer, binnenberging) voldoende groot zijn.

Heel belangrijk voor de beleving van een woning is voldoende daglichttoetreding en fijne buitenruimte/loggia/balkon. De ligging van een gebouw ten opzichte van de zon is bepalend hiervoor.

 

Desondanks kan de conclusie worden getrokken, dat het overgrote deel van de respondenten het wooncomplex als zeer prettig ervaart.

 

Stand van zaken maart 2014

Het overkappen van de bovenste galerij is kostbaar en heeft niet de toestemming van de (inmiddels overleden) architect. Wel is er inmiddels een extra buitenberging geplaatst.