Gebruiker
 
 
 
 
Met "gebruiker” wordt iedereen bedoeld die gebruik maakt van een woonruimte. Woonruimte kan bestaan uit appartementen, eengezinswoningen, meergezinswoningen, zorgwoningen etc.

De gebruiker komt pas bij de WAC in beeld, zodra er een Woongeriefonderzoek wordt ingesteld door de WAC. In de schetsplan- en besteksfase zijn de namen van toekomstige gebruikers niet bekend. Wel ooit de categorie waar voor de woonruimte wordt gebouwd.