CPO project Stiphout (Starterswoningen)
 
 
Algemeen

Stiphout kampt al jaren met het probleem dat de jongeren uit die wijk naar elders verhuizen, door gebrek aan bruikbare, betaalbare woningen. In 2007 heeft de wijkraad van de wijk Stiphout daarom een groep jongeren benaderd, om met ondersteuning van die wijkraad een CPO (Collectief particulier Opdrachtgeverschap) te starten voor het bouwen van een klein aantal woningen in Stiphout. Deze woningen waren bestemd voor jongeren onder de 35 jaar uit Helmond en niet in het bezit van een eigen woning/woonruimte. De belangstelling was groot: 150 personen meldden zich aan. Een vereniging werd opgericht, bestuurd door vier personen.
 
Stedenbouwkundige ontwikkeling
 In samenwerking met de gemeente is, een jaar later, gezocht naar een goede locatie. Het, in eerste instantie gedachte, aantal woningen van 12 werd snel vergroot naar 24. Om het plan te kunnen ontwikkelen op die locatie is contact gezocht met een aantal architecten. In overleg met de gekozen architect (De Bie & De Bie Heeswijk-DInther) is er een plan ontwikkeld, dat ter visie werd gelegd.
Doordat er veel bezwaren kwamen vanuit de directe omgeving is gezocht naar een andere locatie. Wat anderhalf jaar later geresulteerd heeft in de huidige locatie aan de Hortsedijk. Helaas haakten door deze vertraging  aspirant kopers af.
 
Bouwkundig proces

Om het bouwkundige proces efficiënt te laten verlopen zijn er een aantal werkgroepen in het leven geroepen: een architecten werkgroep, aannemerswerkgroep en een installatiewerkgroep.

Alle aspirant kopers is een aantal bouwstijlen voorgelegd waar uit gekozen kon worden. Daarnaast zij er vier basisvarianten uitgewerkt met een grotere beukmaat dan gebruikelijk is, namelijk 6,3 meter.

Met behulp van een zelfgemaakte toolbox konden de aspirant kopers hun eigen woning indelen.

Dit alles heeft geresulteerd in hoge kwaliteit, energiezuinige woningen.
 

Conclusie

Een CPO project is bij de bevolking meer bekend als "Starterswoningen”. Echter deze benaming zorgt voor meer weerstand van omwonenden omdat met denkt dat dit woningen betreft voor mensen met een lagere levenstandaard en minder sociaal gedrag. Deze conclusie is niet juist vandaar dat het wijzigen van de benaming "starterwoningen”in "CPO” positiever zal uitpakken.

Dit CPO project is getrokken door een bestuur dat zelf veel kennis heeft op het gebied van bouwen en ontwikkelen van woningen.  Zij hebben er heel veel tijd en energie in gestoken. Twee aspecten die ons inziens belangrijk zijn voor het begeleiden van het proces. Voor  de voortgang van het proces is het aansturen door een kleine groep mensen voldoende.

De manier waarop de aspirant kopers zijn meegenomen door het bestuur en de architect heeft er toe geleid dat iedereen bij het proces is betrokken en mee heeft kunnen denken. Ieder met zijn/haar eigen kennis en ideeën. Om het proces soepeler te kunnen laten verlopen zou het aantal woningen maximaal 12 -15 woningen kunnen zijn. De groep aspirant kopers is dan goed aan te sturen.
 

De rol die de gemeente in het proces heeft gehad zou in de toekomst anders ingevuld kunnen worden. Het beleid zal meer faciliterend moeten zijn, aansturend en kwaliteit bewakend in plaats van de huidige leidende wijze. Dit vergt meer daadkracht en tijd van de projectleider. Daar was de gemeente in dit project niet op ingericht.

De tegenwoordig proactieve burger zoekt en vindt tegenwoordig zelf veel  informatie op internet en is daardoor een serieuze gesprekspartner.

Ook het opleggen van een beeldkwaliteitsplan door de gemeente is niet bevorderlijk geweest voor de snelheid van het proces en  was ook kosten verhogend. Terwijl hoogte van de bouwkosten bij CPO woningen toch doorslaggevend zijn.

 

Bezichtiging CPO Project Stiphout 

Op 22 november 2014 Heeft WAC Helmond enkele woningen van het CPO project in Stiphout bezocht. De woningen liggen gedeeltelijk aan de Swertpoellaan  met een groen strook en gedeeltelijk aan de Hortsedijk. Beide straten zijn voorzien van parkeerplaatsen. Voldoende voor minimaal 1 auto per woning, terwijl bij de hoekwoningen parkeren op eigen terrein is geregeld. 

Opvallend  is de breedtemaat van de woningen. De breedtes van de woningen variëren van 9,2 meter voor een hoekwoning tot 6,0 meter voor een tussenwoning. De gemiddelde breedtemaat van een standaard eengezinswoning is 5,4 meter. De toegepaste breedtemaat zorgt ervoor dat er voldoende mogelijkheden zijn om een grote variatie aan indelingen in de plattegronden aan te brengen. Onafhankelijk of de keuken aan de voorkant van de woning wordt gesitueerd dan wel aan de achterzijde is de tussenliggende ruimte voldoende breed om optimaal te gebruiken. Door de grote breedtemaat kan men ook spelen met de plaats en vorm van de trap. .  

Ditzelfde geldt ook voor de 1e verdieping. Het is mogelijk te om de badkamer aan de voorzijde, in het midden of aan de achterzijde van de verdieping te plaatsen zonder dat dit ten koste gaat van de grootte van de slaapkamers of de ruimte op de overloop.De dakhelling van de woningen is dusdanig steil dat de zolderverdieping niet alleen als bergzolder maar ook als slaapverdieping kan worden ingericht. Buiten de verschillende indelingen van de woningen is ook de afwerking zeer divers. Waar sommigen kozen voor een eenvoudige strakke afwerking, kozen anderen voor een wat klassiekere. 

De woningen zijn energiezuinig gebouwd. Daarbij hebben sommige bewoners nog extra maatregelen genomen en zonnepanelen toegepast. De gekozen breedtemaat zorgt er ook voor dat ondanks de geringe diepte van de tuinen deze toch voldoende groot zijn. 

Het CPO project is in eerste instantie opgezet om starterswoningen te bouwen voor en door jongeren uit Stiphout zodat zij daar konden blijven wonen en de wijk niet zou verouderen. Zie voor meer informatie elders op de site. Uiteindelijk is er bij de start voor gekozen om jongeren uit Helmond de gelegenheid te bieden daar te komen wonen. De bedoeling van starterswoningen is dat dit een betaalbare woning is voor bewoners, die net zijn gaan samen wonen  tot het moment dat het gezin dusdanig groeit dat men genoodzaakt is naar een grotere woningen om te zien. Het enige "nadeel” van de woningen uit dit CPO project , als je al van nadeel kan spreken, is het feit dat de woningen dusdanig ruim van opzet zijn dat de huidige kopers nog lang van deze woningen gebruik zal kunnen maken en er dan ook weinig doorstroming zal zijn.  Onze conclusie: zeer fraaie, praktische en kwalitatief hoog afgewerkte woningen.