Knelpunten
 
 
Bij de advisering komen de Adviescommissie Wonen regelmatig knelpunten en problemen tegen. Op basis van een in 2010 gehouden enquête onder het landelijk netwerk van Adviescommissie Wonen stelt VACpuntWonen jaarlijks een Top 5 van Knelpunten in de woning en woongebouw op.

De Top 5 van knelpunten in de woning zijn:

1. Bergruimte
2. Afmetingen (woning en/of slaapkamers zijn te klein)
3. Installaties
4. Draairichting van deuren (onhandig) en ramen
5. Toegankelijkheid

Bergruimte
Vaak ontbreekt de bergruimte of is deze te klein of onhandig ingedeeld. Het gaat om zowel binnen- als buitenbergingen (voor fietsen, kinderwagen, scootmobiel). Electra en water zijn vaak niet aangesloten. Verder zijn bergingen vaak slecht bereikbaar.

Bergruimte, of meer het ontbreken ervan, is een hot item onder de bevolking en de overheid gebleken. Diverse belangenorganisaties hebben ervoor gepleit de, sinds 2003, geschrapte bergruimte weer in het Bouwbesluit op te nemen. Wat uiteindelijk ook is gelukt!

Afmetingen
Nog steeds worden er woningen ontworpen met weinig overmaat, een kleine beukmaat en krappe verblijf- en verkeersruimten.

Installaties
Problemen met betrekking tot installaties ontstaan vaak t.a.v. de plaatsing en/of het ontbreken van (voldoende) stopcontacten en lichtschakelaars. Ook laat de ventilatie soms te wensen over en zorgt deze voor geluidoverlast.

Draairichting
Het komt regelmatig voor dat de draairichting van de deuren niet praktisch is gezien de routing in de woning. Ook kan de plaats van een deur in een ruimte praktischer worden ingericht, zodat een ruimte optimaler kan worden ingedeeld en benut.

Voor wat betreft de ramen kunnen de borstwering als het kalf het uitzicht belemmeren. Ook wordt weinig aandacht besteed aan de draairichting van ramen en wordt er weinig gelet of het mogelijk is om de ramen op een eenvoudige manier te wassen. Zeker bij ramen met vast glas een probleem.

Toegankelijkheid
Een woning dient ten aller tijden bezoekbaar te zijn voor minder validen. In het bouwbesluit zijn er eisen gesteld t.a.v. de hoogte van de drempel . Wel komt het voor dat er een groot niveauverschil is tussen de toegang naar de woning en de woning zelf, waardoor de woning slechts te bereiken is d.m.v. een trap. Een hellingbaan is niet altijd aanwezig.

Ook is er vaak geen ruimte voor een rolstoelgebruiker (draaicirkel met een doorsnede van 150cm) om vrij in de woning te kunnen (voort)bewegen.

De Top 5 van knelpunten in een woongebouw zijn:

1. Toegankelijkheid
2. Parkeren
3. Lift
4. Veiligheid
5. Bergruimte

Toegankelijkheid
Als er al hellingbanen aanwezig zijn, zijn deze vaak te steil. De bergingen en fitsenstallingen zijn ontoegankelijk voor rolstoelgebruikers. Bellen, brievenbussen en deurbedieningen zijn niet goed bereikbaar voor mensen met een functie beperking. Vaak ontbreken automatische toegangsdeuren..

Parkeren
De afmetingen van parkeerplaatsen voor auto's zijn vaak aan de krappe kant en vergen met name in de hoeken goede stuurmanskunst. Het aantal parkeerplaatsen is beperkt of te weinig.

Een overdekte fietsenstalling is niet altijd aanwezig. Evenals fietsenrekken. Bovendien zijn nog steeds niet alle woongebouwen voorzien van oplaadpunten voor scootmobiels en elektrische fietsen.

Lift
De ruimte vóór de liftdeur voldoet lang niet altijd aan de benodigde maat (draaicirkel met een minimale doorsnede van150cm) voor een rolstoel. Ook is de afmeting van de lift niet groot genoeg om een brandcard in te vervoeren.

Veiligheid
Tegenwoordig worden staan er in het bouwbesluit strengere eisen gesteld aan de hoogte en detaillering van balustrades en de toepassing ervan. Maar in veel oudere woongebouwen zijn deze onveilig of ontbreken zelfs.

Qua verlichting is er nog een slag te maken. Met name de verlichting in de algemene ruimtes en bij liften.

Ook kunnen onbevoegden in oudere woongebouwen nog steeds gemakkelijk binnen komen.

Bergruimte
Zoals in de Top 5 van knelpunten in de woning al genoemd is, ontbreekt de bergruimte of is deze te klein. Of is er geen elektra aangesloten.