1. Krijgen WAC-leden salaris?
 

WAC-leden krijgen geen salaris of vergoeding. Wel worden alle t.b.v. de WAC gemaakte kosten vergoed. Indien er sprake is van het maken van grotere onkosten, wordt dit vooraf geaccordeerd door het dagelijks bestuur.