2. Kan de WAC bemiddelen bij woningtoekenning?


De WAC geeft advies bij nog nieuw te bouwen woningbouwprojecten t.a.v. de bruikbaarheid van de woning, woongebouw en de woonomgeving. De WAC heeft verder geen bemoeienissen bij het toekennen van woningen.