3. Zijn de WAC-leden altijd vrouwen?
 

Tegenwoordig bestaan de VAC's (Vrouwen Advies Commissies) en de WAC's (Woon Advies Commissies) uit zowel mannen als vrouwen. Maar in de periode na de Tweede Wereldoorlog was dat anders.

Na de Tweede Wereldoorlog worden er in rap tempo veel huizen gebouwd. Het zijn dan voornamelijk de mannen die bouwen en de vrouwen, die thuis het huishouden doen. De vrouwen ervaren in de praktijk de onhandigheden in de woning. Om deze onpraktische zaken te voorkomen, willen zij vooraf tekeningen zie en bespreken met de bouwers, voordat er gebouwd wordt.

Zo ontstaan de eerste Vrouwen Advies Commissies ( VAC's). De eerste VAC start in Rotterdam, waarna er zich een groot landelijk netwerk ontwikkelt, wat blijkbaar een puur Nederlands fenomeen is. In die tijd bestonden de VAC's dus nog alleen uit vrouwen.